• به وب سایت شتابدهنده آب و انرژی لیان خوش آمدید
  • 02188578714
  • Info@lyanacc.ir

تیم ما

فراز خطیر

فراز خطیر

سرپرست مرکز

دکتری مدیریت

علیرضا وهاب زاده

علیرضا وهاب زاده

معاون فناوری

دکتری برق

مینا رجبی پارسا

مینا رجبی پارسا

مدیر ارزیابی طرح ها

دکتری ریاضی

مهرآفرین مقدم

مهرآفرین مقدم

مدیر پذیرش طرح ها

کارشناسی ارشد هوافضا

حسین کربلایی حاجی

حسین کربلایی حاجی

مدیر کسب و کار

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

سید مصطفی شاه امیری

سید مصطفی شاه امیری

مدیر سایت و تبلیغات

کارشناسی ارشد نرم افزار

رحیم اسماعیلی

رحیم اسماعیلی

مدیر کارآفرینی

کارشناسی ارشد صنایع