• به وب سایت شتابدهنده آب و انرژی لیان خوش آمدید
 • 02188578714
 • Info@lyanacc.ir

حمید کرمی

حمید کرمی
کارشناسی ارشد مکانیك

حمید کرمی

 • تلفن تماس : 09121577843
 • آدرس ایمیل : Karami.hamid.79@gmail.com

حمید کرمی فارغ التحصیل رشته کارشناسی ارشد مکانیك (تبديل انرژي) از دانشگاه خواجه نصیر الدين طوسی و همچنین کارشناسی مهندسی مکانیك نیروگاه از دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور است

بیوگرافی حمید کرمی

تحصیلات:

 • کارشناسی ارشد مکانیك (تبديل انرژي) – دانشگاه خواجه نصیر الدين طوسی
 • کارشناسی مهندسی مکانیك نیروگاه دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور

خلاصه سوابق کار و مسئولیت ها:

 • عضو هیئت اجرايی دومین دوره سمینار تخصصی تعمیرات و نگهداري در صنعت
 • اجرا، برنامه ريزي و نظارت بر اورهال والوهاي نیروگاه شازند
 • اجرا، برنامه ريزي و نظارت بر تعمیرات دوره اي والوها وسیستم هاي هیدرولیك نیروگاه شازند در بیش از بیست دوره
 • اجرا، برنامه ريزي و نظارت بر تعمیرات دوره اي توربین بخار و سیکل حرارتی در نیروگاه شازند
 • نظارت بر تعمیرات نیمه اساسی و اساسی توربین بخار در نیروگاه شازند
 • مدير پروژه اورهال نیمه اساسی توربین واحد 4 و واحد 3 نیروگاه شازند در سالهاي 95 و 96
 • تدريس دروس مکانیك سیالات ترمودينامیك انتقال حرارت در دوره هاي آموزشی بدو استخدام نیروگاه شازند سال 97-95-91
 • تدريس درس پمپ و فن، در دوره هاي آموزشی بدو استخدام نیروگاه شازند سال 97-95
 • همکاري در پروژه بررسی علل خرابی نازلهاي گاز مشعلهاي بويلر نیروگاه شازند
 • طراحی معکوس و ساخت کیج کنترل والو(fisher cov-4) مینیمم فلوي فید پمپ هاي نیروگاه شازند (براي نخستین بار و با امکانات کامال داخلی)
 • پروژه بازسازي والوها در نیروگاه حرارتی شازند
 • پروژه مديريت والوها (valve manegment) در نیروگاه شازند
 • بررسی پمپ کولینگ استاتور نیروگاه شازند از نظر محاسبات نیرو ها وارده بر ياتاقان ها، سرعت در ورودي پمپ واصلاح پايپینگ و رفع عیب ارتعاشی و کاهش مصرف